Wpływ Youtube

Faktem jest, że niełatwo utrzymać prywatność na YouTube, gdyż udzielamy serwisowi pozwolenia, żeby nasze dane zostały przesłane już w momencie zakładania konta. Prywatne filmy, przestępstwa, gwałt i śmierć także można udostępniać na YouTube, gdzie cały świat może je oglądać. Prowadzi to do sytuacji, w której życie osobiste danej osoby można sfilmować i udostępnić całemu światu, co może prowadzić do zrujnowania życia społecznego i cyberprzemocy.

Prawa autorskie

Istnieje wiele pełnometrażowych filmów, klipów filmowych, odcinków i programów telewizyjnych, które zostały przesłane na YouTube. Wiele z nich mogło być objętych prawami autorskimi, a zostały na przykład nielegalnie nakręcone w kinie i udostępnione. Po pewnym czasie takie filmy zostają usuwane z powodu praw autorskich, jednak jeśli wiele osób publikuje te same klipy tego samego filmu, usunięcie ich wszystkich może być niemożliwe. Produkcja mogła też być po prostu chroniona prawami autorskimi i zostać udostępniona z pobranego pliku, płyty CD lub z innego źródła. Wpływa na na niekorzyść ludzi, którzy próbują zarabiać na wyświetlaniu tych filmów w telewizji, kinie, sprzedaży płyt CD itp.

Osoby trzecie

Powołując się na wspomniane powyżej prawa do prywatności, możliwa staje się, że osoba jako świadek walki, rabunku, gwałtu lub śmierć zamiast próbować pomóc, postanowiła to sfilmować i stać w miejscu, aby móc udostępnić to później w sieci. Bywały już przecież takie sytuacje. Stając się obserwatorem skupiając się na filmowaniu i robieniu zdjęć, podczas gdy prawdopodobnie można byłoby pomóc i coś zrobić.

Youtube a media informacyjne

Człowiek może teraz szybciej nagrywać wydarzenia i przesyłać je do YouTube, przez co media mogą stracić swoją pracę. Możliwe jest nagrywanie materiału z wydarzenia i przesłanie go jednocześnie na YouTube, zanim media dotrą na miejsce. Kiedy wydarzenie jest emitowane w telewizji przez zespół informacyjny, możliwe, że połowa świata już o nim wie, oglądając je wcześniej na YouTube. Niektóre wydarzenia są oglądane częściej na YouTube niż w telewizji, przez co media i inne kanały informacyjne tracą oglądalność. Wiele osób pracujących w mediach informacyjnych tracą przez to pieniądze.